כניסת משווקים

תקנון/תנאי שימוש באפליקציה     MODAN SMART HOME 

כללי

1.       מודן אלקטרוניקה בע"מ (להלן: "החברה") מקדמת בברכה את המשתמשים באפליקציית  MODAN SMART HOME.

2.       החברה התקשרה עם חברת Tuya Inc  הסינית (  להלן:"TUYA "), לייבוא ושיווק מוצרים חשמליים ואלקטרונים לשימוש ביתי ( להלן: "המוצרים"), בעלי התקנים חכמים המאפשר להפעיל אותם במסגרת "בית חכם", באמצעות האפליקציה שטויה ייצרה והתאימה אותה במסגרת שיתוף הפעולה עם החברה ( להלן: "האפליקציה").

3.       האפליקציה מציעה לכם שירותי ניהול ציוד "חכם", וכן לממש קישורים בין ציוד חכם לציוד חכם נוסף. השירות כולל ניהול ציוד חכם, קישור בין מקומות וכו׳.

4.       הנכם מתבקשים לקרא בעיון ובקפידה את תנאי התקנון להלן, וזאת לפני שאתם עושים כל שימוש באפליקציה .

5.       בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או ביצוע פעולה כלשהי באמצעות האפליקציה, הנכם מסכימים ומאשרים בזאת שאתם מקבלים על עצמכם את תנאי השימוש.

6.       תנאי השימוש  כוללים את מדיניות פרטיות של האפליקציה ותוכן נוסף.

7.       האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

האפליקציה

8.      "האפליקציה" משמעה, אפליקציה למכשירים ניידים שפותחה ע"י  TUYA ומספקת למשתמש הקצה יכולת שליטה מרחוק על התקנים חכמים.

9.       "התקנים חכמים"- משמעם, התקני מחשב לא סטנדרטיים המיוצרים ע"י יצרני חומרה, שהם בעלי ממשק אדם מכונה ויכולת להעביר נתונים שמתחברים לרשת באופן אלחוטי, כולל: מכשירי בית חכם, מכשירים לבישים חכמים, התקני טיהור אויר חכמים וכ

השימוש באפליקציה

10.   השימוש באפליקציה מוצע למשתמש כאשר הוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.

11.   האפליקציה פותחה והותאמה לשימוש בעברית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תנאי השימוש, תכונות ומגבלות השימוש באפליקציה.

12.   השימוש בתכנים המוצגים באפליקציה ובשירותי האפליקציה יעשו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

13.   על המשתמש באפליקציה חל איסור מוחלט לבצע בו שנויים ,להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה ו/או המוצרים שמקורם באפליקציה.

14.   החברה  רשאית לעדכן ו/או לשנות מעת לעת, את מבנה האפליקציה, וזאת ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

היקף השירות

15.   החברה מעניקה לכם את הזכות להשתמש באפליקציה.

16.   אסור לכם להעביר את הרישיון, למכור, להחכיר, להעביר לנפק את המוצר בכל צורה שהיא, או להשתמש במוצר למטרה מסחרית אחרת.

17.   בשל מגבלות על תאימות פלטפורמת התוכנה והשקעים, באפשרותכם להשתמש בתוכנה רק במערכת ובשקעים המורשים; אם תתקינו את התוכנה המורשית על שקעים אחרים, אתם עלולים להזיק לפעולת החומרה או התוכנה.

18.   החברה  רשאית לשנות, או לעדכן את התוכנה המורשית או פונקציות שונות הכלולות בה מעת לעת, ויכולה להוסיף פונקציות או שירותים חדשים למערכת התוכנה המורשית.

19.   עליכם לגבות את פעילותכם ואת הנתונים שאותם אתם מזינים למערכת. האחריות במקרה של נזק מוטלת  עליכם בלבד.

20.   עליכם לשמור היטב את מספר החשבון והסיסמה שלכם. האחריות במקרה של נזק שייגרם לכם, עקב העובדה שהיתה פרצת אבטחה אצלכם, מוטלת  עליכם בלבד.

צד שלישי

21.   אתם מכירים בכך שהאפליקציה מבוססת על תוכנה או על שירותים המסופקים על ידי צד שלישי.

22.   המוצר כולל מידע ושירותים שניתנים על ידי צד שלישי. החברה אינה שולטת ואינה נושאת באחריות למידע ולשירותים של הצד השלישי.

אחריות המשתמש והסרת האחריות מהחברה

23.   החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להבטיח את הבטיחות, המהימנות, הדיוק והאמינות של התוכנה המורשית, של הטכנולוגיות, ושל המידע המעורב, אך החברה אינה יכולה להתחייב לכך שהשימוש יהיה ללא כל תקלות.

24.   לחברה לא תהיה  כל אחריות על הפסדים ישירים ועקיפים שיגרמו לכם כתוצאה מהשימוש באפליקציה.

25.   המשתמש אחראי בלעדית לכל נזק  ישיר או עקיף שייגרם לו כתוצאה מהשימוש באפליקציה.

26.   כל תוכנה מורשית אחרת שלא פותחה והופצה על ידי חברת TOYA נחשבת תוכנה בלתי חוקית. הורדה, התקנה ושימוש בתוכנות כאלה עלול לגרום לסיכונים לא צפויים.

27.   המשתמש מודע לכך שהשימוש באפליקציה מצריך שירותי אינטרנט, שעשויים להיות מושפעים מגורמים לא יציבים בכל הקישורים. ייתכן שהשירות יושהה, יופסק, יעוכב, יסבול ממגבלה ביישום או מכשל ביישום בשל פגמים מובנים באינטרנט ובתקשורת האלקטרונית וכן בשל גורמים שמעבר לשליטה הסבירה של כל צד שהוא . בעצם השימוש בפלטפורמה , אתם מסכימים לשאת בסיכונים ה

ללו , ואתם פוטרים את החברה  מכל אחריות .

 תקנון

מדיניות
Blacknet.co.il - בניית אתרים