כניסת משווקים


מדיניות הפרטיות

1.       הצהרת הפרטיות עבור השימוש באפליקציה, מבוססת על הצהרת הפרטיות הנדרשת ע"י חברת טויה לצורך השימוש באפליקציה.

2.       על מנת שתוכל להשתמש באפליקציה עליך לקרוא ולאשר הסכמתך להצהרת הפרטיות.

3.       הפעילות ו/או השירותים הניתנים באפליקציה, טעונים הרשמה ומסירת פרטים של המשתמש כגון, שם מלא, ודרכי התקשרות (כתובת, כתובת דוא"ל, טלפון נייד וכד´), מיקום גאוגרפי כללי, זמן הפעלת המכשיר. באחריות המשתמש למסור מידע נכון ומדויק.

4.        נתוני המשתמש יישמרו במאגר הנתונים של TUYA בלבד. TUYA מחויבת לנקוט אמצעי אבטחת מידע פיזיים, מנהליים וטכניים סבירים כדי לשמור על שלמות ואבטחת המידע, ומספקת מספר אסטרטגיות אבטחה כדי להבטיח את ביטחון הנתונים של המשתמשים ושל ההתקנים.

5.       אין באפשרות החברה להתחייב שהאפליקציה תהיה חסינה ומוגנת באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית.

6.       ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, שיגרמו לו כתוצאה מפעילותו באפליקציה, לרבות פגיעה בפרטיותו.   

7.       בהצהרת הפרטיות הזאת, ״מידע אישי״ משמעו מידע שניתן להשתמש בו כדי לזהות אדם, מהמידע הזה לבד או מהמידע הזה וממידע אחר לגבי אותו אדם, שיש גישה אליו.

8.       בכדי לספק לכם שירותים, תתבקשו לספק מידע אישי מסוים, שנדרש כדי לספק לכם את השירותים הללו. אם לא תספקו את המידע האישי שלכם, ייתכן שלא ניתן יהיה לספק לכם מוצרים או שירותים.

9.       כאשר אתם רושמים אצלנו חשבון, אנחנו יכולים לאסוף את פרטי יצירת הקשר שלכם, כמו כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, מספר הטלפון שלכם ושם המשתמש שלכם.

10.   מידע שנאסף באופן אוטומטי

א.      מידע לגבי התקנים: כאשר אתם מתקשרים עם המוצר ייאסף באופן אוטומטי מידע ההתקנים, כמו כתובת ה- MAC של ההתקן, כתובת ה- IP, מידע לגבי החיבור האלחוטי, מערכת ההפעלה, מספר גרסת האפליקציה, מזהה הודעות דחיפה, קבצי לוג, ומידע לגבי הרשת האלחוטית.

ב.      נתוני שימוש: במהלך האינטראקציה שלכם עם האתרים והשירותים , יאספו באופן אוטומטי נתוני השימוש הקשורים לביקורים, לקליקים, להורדות, להודעות שנשלחו / שנתקבלו ולשימוש אחר באתרים ובשירותים שלנו.

ג.        מידע לגבי מיקום: נאסף מידע לגבי המיקום הגיאוגרפי שלכם בזמן אמת.

ד.      מידע קשור להתקנים חכמים-כאשר תחברו את ההתקנים החכמים שלכם למוצרים או לשירותים, נאסף מידע בסיסי לגבי ההתקנים החכמים שלכם כמו שם ההתקן, מזהה ההתקן, מצב מקוון, זמן הפעלה, גרסת ייצור ומידע לגבי שדרוג.

ה.      מידע המדווח על ידי התקנים חכמים: בהתאם להתקנים החכמים שתבחרו לחבר למוצרים או לשירותים ייתכן שייאסף מידע שדיווחתם עליו בהתקנים החכמים שלכם. לדוגמה, משקלים חכמים או מכשירי כושר יכולים לדווח על הגובה שלכם, על המשקל שלכם, על מסת השומן בגוף שלכם (BFM), על ה- BMI ועל מסת העצמות והשרירים שלכם (SMM); מצלמות חכמות יכולות לדווח תמונות או סרטוני וידיאו שצולמו על ידן.

11.   TOYA זכאית לשתף במידע האישי שלכם את הנמענים הבאים:

א.      ספקי שירות מצד שלישי שמבצעים פעילויות עסקיות עבורה.

ב.      ללקוחות ולשותפים עסקיים אחרים שמספקים לכם, ישירות או בעקיפין, בעזרת ההתקנים החכמים שלכם, ו/או רשתות ומערכות שבאמצעותן אתם משתמשים באתרים ובשירותים.

ג.        לחברות בנות או לקשרים עסקיים במשפחה התאגידית שלה, כדי לבצע פעילויות עסקיות רגילות.

 

 

Blacknet.co.il - בניית אתרים